زحفا الیک بالاربعین – حاج میثم مطیعی (مداحی عربی و فارسی)

17th October 2017 23,088 2.66K No Comments

Description

زَحفاً إلیک بالأربعین
مداحی : حاج میثم مطیعی
مداحی ويژه پیاده روی اربعين 1396
متن اشعار:
شعر عربی: آیات القرمزی از بحرین (بانوی مجاهد بحرینی که چندین ماه در زندانهای آل خلیفه تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت)
شعر فارسی: محسن رضوانی

يا ليتني اَفديكَ يا سبطَ الأمينْ

کاش ای پسر رسول خدا من فدایت شوم

I wish, son of the Prophet, for you I be slain

أذودُ عنكَ يا حسينْ

و از تو دفاع کنم… یا حسین

And I defend you Ya Hussain a.s

و هل يُنالُ ؟.. هذا المَنالُ .. في الأربعين

و آیا این آرزو در اربعین محقق می‌شود؟

?Will this request be realized for me at Arbaeen

زَحفاً إليك بالأربعين

در اربعین با سر به سوی تو می‌آییم

At Arbaeen with all we come to you

نَسعَی لقبركم ياحسين

برای رسیدن به قبرت تلاش می‌کنیم یا حسین

Your grave, Ya Hussain, we strive to

نَمشي كما مَشِيتَ بلا

آنگونه راه می‌رویم که تو

We’ll walk just like the way you went

ظَهرٍ إلى قَطيعِ اليَدَين

با پشت خمیده به سوی عباس رفتی

Towards Abbas when your back had bent

و شوقُنا… و شوقُنا… وشوقُنا لكربلاء

اشتیاق ما… اشتیاق ما…اشتیاق ما به کربلاست

Our wish… our wish… our wish is for Karbala

***

بالأربعين… لو قَطَّعوا منّا اليدين

نأتيك زحفاً يا حسين

اگر دو دست ما را جدا کنند، باز هم در اربعین با سر به سوی تو می‌آییم یا حسین

For Arbaeen, even if both our arms are slain / We’ll come with our heads Ya Hussain

نَسعی إليكَ… حُزناً عليكَ… بالأربعين

در اربعین از غم تو به سوی تو می‌شتابیم

For your misery, walking we will be, in Arbaeen

خُذني إلى جِنان الخلود

مرا با خود به بهشت جاودان ببر

Take us, towards endless bliss with you

يامن به يَطيب ُ الوجود

ای کسی که زندگی به تو معطر می‌شود

One who, beautifies life itself too

خُذني لكربلاء يا حسين

ای حسین مرا با خود به کربلا ببر

Take us to Karbala, oh Hussain

حيثُ الحياةُ فِيَّ تَعود

جایی که زندگی به من باز می‌گردد

Where life returns back to me again

زَحفاً إليك

با سر به سوی تو می‌آییم

With all we come to you

زَحفاً إليك

با سر به سوی تو می‌آییم

With all we come to you

زحفاً إليك يا حسين

با سر به سوی تو می‌آییم یا حسین

With all we come to you oh Hussain

***

يا سيدي .. يَفديك كُلُّ العاشقين

ای مولای من! همه عاشقان به فدایت

My master! May all in love be lost in you!

تَبكي عليكَ كُلُّ عَين

همه چشم‌ها برای تو گریانند

All eyes are tearful just for you

كُلٌ يُنادي …مِن الفؤادِ.. آهٍ حسين

هر کسی از صمیم قلبش ندای ” آه ای حسین” سر می‌دهد

All cry out in pain, no heart can contain, grief of Hussain

اَمشي على العُيونِ إليك

با چشمانم به سوی تو می‌آیم

I come to you with yearning eyes

و الشُّوقُ مُنتهاهُ لديك

چرا که اوج اشتیاق در نزد توست

Near you the peak of my pleasure lies

يا ليتني فُراتُ النَّدى

ای کاش شبنم فرات بودم

I wish, on Furaat, I was its dew

حتّى أكونَ بينَ يديك

که در مقابل تو قرار می‌گرفتم (تا تشنگی‌ات را تسکین بخشم)

So I could quench your thirst for you

متى تُرى؟

چه وقت تو را می‌بینیم؟

?When will we see you

متى تُرى؟

چه وقت تو را می‌بینم؟

?When will we see you

متى تَرانا ونَراك؟

چه وقت ما را می‌بینی و تو را می‌بینیم؟

?When will we see you and you see us

***

با هر قدم، دوباره می تپد دلم

مع کل خطوة ینبض قلبی

With each step, begins to beat this heart of mine

به شوق دیدن حرم

شوقا لزیارة الحسين

Longing the sight of the shrine

به یاد زینب…. نشسته بر لب…. سرود غم

نتذكر آلام زینب و نتردد المراثي

On the tips of tongues, the hymns of sorrow, Zainab in mind

هرکس ز گوشه ای آمده

كل زائر قد جاء من بلد

Everyone has come from everywhere

اربعین میثم مطیعی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *